MIEJSKI SZLAK TURYSTYCZNY


Miejski Szlak Turystyczny

1.Średniowieczne mury obronne z XIV – XV wieku, wykonane z głazów narzutowych i cegły. Średniowieczne obwarowania miejskie zachowały się jedynie fragmentarycznie. Fragmenty murów, widoczne prawie na całym obwodzie miasta, są często włączone w budynki mieszkalne, a na kilku odcinkach odsłonięte. W XIX wieku rozebrano bramę Ostródzką, a także prawdopodobnie bramę Młyńską i zamkową (północno-południową) znajdującą się we wschodnim ciągu murów i bramę Pasłęcką broniącą dostępu do miasta od zachodu. Prawdopodobnie we wschodniej części murów obronnych starego miasta znajdowała się Wieża czarownic (Źródła mówią, że wieża czarownic znajdowała się  „na wschodnim rogu murów obronnych” i niektórzy twierdzą że może chodzić tu o wschodnią wieżę zamku krzyżackiego). Dawniej pełniła ona rolę więzienia – obecnie pozostał tylko jej fundament. W obiekcie dawniej przetrzymywano więźniów, w tym kobiety posądzone o uprawianie czarów i kontakty z diabłem. 22 lipca 1749 r., na miejscu gdzie później mieścił się żydowski kirkut, odbyła się publiczna egzekucja czternastoletniej „czarownicy” Barbary Schwann skazanej na śmierć za zabicie i zakopanie własnego niemowlęcia. Ojciec pozostał nieznany. Dziewczyna poddana została wielogodzinnym torturom (łamano ją kołem) a następie ścięto  głowę toporem. Głowę nieszczęśnicy zatknięto na pikę którą wystawiono na widok publiczny na miejskich murach. Widok ten straszył mieszkańców przez kilka tygodni.

2.Fragmenty oryginalnej zabudowy Starego Miasta, w obrębie którego zachowała się niewielka ilość domów murowanych lub szachulcowych z XVIII i XIX w. Niektóre z nich (przy ul. Samulewskiego) zbudowano na występach średniowiecznych murów miejskich.

3.Ratusz gotycki, XIV wieczny Ratusz gotycki położony w centrum starówki, na placu Jana Pawła II. Pierwotnie piętrowa budowla została wzniesiona około 1360-1380 roku. Na przestrzeni dziejów budynek kilkakrotnie płonął i był przebudowywany, jednak do dziś zachował swój średniowieczny charakter.  Jest jednym z kilku na ziemiach Warmii i Mazur  przykładów tego typu budowli. Prostokątną bryłę budynku murowanego z cegły, z dwoma silnie rozczłonkowanymi szczytami, wieńczy dach z wysmukłą wieżyczką zegarową na szczycie. Dwupiętrowa budowla z sygnaturką odpowiada typowi ratusza charakterystycznego dla małych miast pruskich. W okresie wojen szwedzkich zostały ukradzione między innymi dzwon alarmowy i zegar z wieży.  Podczas działań wojennych w 1945 roku ratusz został prawie kompletnie zniszczony i po wojnie, staraniem miasta, w roku 1954 odbudowany i oddany do użytku. Pełnił wtedy funkcje siedziby władz miejskich, później mieściło się w nim Muzeum  im. J.G. Herdera i pałac ślubów. Po przeniesieniu muzeum do Pałacu Dohnów ulegał stopniowej degradacji . W latach 2003-2006  ratusz odzyskiwał swoją świetność. W ramach projektu rewitalizacji ratusza w Morągu, finansowanego także ze środków Unii Europejskiej, przeprowadzono generalny remont wszystkich kondygnacji, wieży ratuszowej, elewacji  oraz otoczenia. Ratusz, w znacznym stopniu odzyskał wtedy swój pierwotny charakter. W chwili obecnej w ratuszu mieści się Punkt Informacji Turystycznej, Galeria współczesnych morąskich artystów oraz Morąska Izba Pamięci Historycznej.

4.Armaty stojące przed ratuszem, odlane w 1864 r. w belgijskim Liege. Były jednymi z wielu armat używanych przez armię francuską podczas wojny z Prusami, która wybuchła w 1870 r. Dobre uzbrojenie niewiele jednak Francuzom pomogło, niebawem działa zostały zdobyte przez wroga.  Dowódcy zwycięskiej armii pruskiej postanowili wykorzystać nadmiar uzbrojenia w charakterze pomników. Jednym z miast, do których trafiły francuskie działa, był właśnie Morąg. Od ponad stu lat armaty uczestniczą w życiu miasta. Po II wojnie światowej wycelowano je na wschód. Ponoć były to jedyne w Polsce lufy skierowane w tym kierunku.

5.Dom rodzinny J. G. Herdera, wzniesiony w 1697 roku po wielkim pożarze miasta. W 46 lat później nabyła go rodzina Herderów. Uległ zniszczeniu w 1945 r. Na jego miejscu wzniesiono budynek współczesny. W 1964 r. umieszczono na nim tablicę pamiątkową upamiętniającą rocznicę śmierci filozofa z Morąga.

6.Pomnik pamięci Johanna Gottfrieda Herdera, niemieckiego pisarza i filozofa historii, urodzonego w Morągu w 1744 r. i mieszkającego tu do 18. roku życia. Nazywany jest on twórcą niemieckiej filozofii historycznej, ojcem slawistyki. Pierwotny pomnik poświęcony pamięci Herdera, który powstał w 1854 r., zniknął w 1945. Obecny, dar Niemieckiego Ministerstwa Kultury, odsłonięto w 1964 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *